A foglalkoztató kötelezettségei

Bejelentővédelmi rendszer bevezetése

Törvényi megfelelőséget biztosító panaszbejelentési platform működtetése az időközbeni jogszabály változásnak eleget téve.

Pártatlan elbírálás és anonimitás biztosítása

A cég saját munkavállalójával ellentétben cégünk garantálni tudja a teljes pártatlanságot.

Bejelentés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása

Panasztételre alkalmas csatornák és személyzet biztosítása.

Bejelentések kivizsgálása

Törvény által előírt határidőn belül köteles a foglalkoztató kivizsgálni a beérkezett panaszokat.

Jogszerű állapot helyreállítása

Szükséges intézkedések megtétele, feltárt hibák okainak megszüntetése.

Panaszos értesítése

A megtett intézkedésekről való értesítés, amennyiben indokolt, büntetőeljárás kezdeményezése, ismételt előfordulás megakadályozása.

Mi történik, ha egy foglalkoztató nem vezeti be a visszaélés-bejelentési rendszert? 

Szabálysértési eljárást vonhat maga után, melynek következménye magas bírság lehet.